AURORA WORLD FESTIVAL 2019

AURORA WORLD FESTIVAL
Date: 13 March 2019
Organiser: Aurora Association
Aims: arouse the consciousness of protecting arctic circle by blessing though exchanging some small gifts to the family members, lovers or friends in that day.
Celebration: Give or exchange the small gifts to the family members, lovers or friends; or to bless under the aurora, or to write some blessings on the aurora photos; or share somethings related to aurora, e.g. aurora photos, music, artwork…
Others:If post in Facebook or Instagram,Please hash tag: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

FESTIVAL MONDIAL AURORA
Date: 13 mars 2019
Organisateur: Aurora Association
Buts: éveiller la conscience de protéger le cercle arctique en bénissant en échangeant quelques petits cadeaux aux membres de famille, aux amants ou aux amis en ce jour.
Célébration: Donner ou échanger les petits cadeaux aux membres de la famille, aux amants ou aux amis; ou pour bénir sous l’aurore, ou pour écrire quelques bénédictions sur les photos d’aurore ; ou partager quelque chose lié à l’aurore , par ex. Image d’aurore , musique, œuvres d’art …
Autres: Si poster sur Facebook ou Instagram, S’il vous plaît hashtag: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

AURORA WORLD FESTIVAL
Päivämäärä: 13. maaliskuuta 2019
Järjestäjä: Aurora Association
Tavoitteet: herättää tietoisuutta arktisen ympyrän suojelemisesta siunaamalla, vaikka pieniä lahjoja vaihdetaan perheenjäsenille, ystäville tai ystäville sinä päivänä.
Juhla: Anna tai vaihda pieniä lahjoja perheenjäsenille, ystäville tai ystäville. tai siunata Aurorin alle, tai kirjoittaa siunauksia aurora-valokuville; tai jakaa auroraan liittyviä esineitä, esim. aurora-valokuvia, musiikkia, taidetta …
Muut: Jos lähetät Facebookissa tai Instagramissa, “hashtag”: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

AURORA WORLD FESTIVAL
Dato: 13. mars 2019
Arrangør: Aurora Association
Mål: vekke bevisstheten om å beskytte arketsirkel ved å velsigne selv om det utveksles noen små gaver til familiemedlemmer, elskere eller venner i den dagen.
Feiring: Gi eller utveksle de små gaver til familiemedlemmer, elskere eller venner; eller å velsigne under Aurora, eller å skrive noen velsignelser på Aurora-bildene; eller dele noe relatert til Aurora, f.eks. Aurora bilder, musikk, kunstverk …
Andre: Hvis innlegg i Facebook eller Instagram, vennligst “hashtag”: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

AURORA WORLD FESTIVAL
Dagsetning: 13. mars 2019
Skipuleggjandi: Aurora Association
Markmið: Vaxið meðvitund um að vernda hring örkina með því að blessun, jafnvel þó að það séu nokkur lítil gjafir fyrir fjölskyldumeðlimi, elskendur eða vinir skipta á þeim degi.
Fögnuður: Gefðu eða skiptu litlum gjöfum til fjölskyldumeðlima, elskendur eða vini; eða að blessa undir Aurora, eða að skrifa nokkrar blessanir á Aurora myndirnar; eða deila eitthvað sem tengist Aurora, til dæmis. Aurora myndir, tónlist, listaverk …
Annað: Ef staða í Facebook eða Instagram, vinsamlegast “hashtag”: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

國際北極光節 
日期:2019年3月13日
主辦機構:Aurora Association  (國際極光協會)

理念:於此日向愛人和親友傳達祝福,祝在新的一年幸福快樂,藉此宣揚愛護極地意識。

慶祝儀式:向心儀對象或親友,在這天送上小禮物,或在極光前計願或極光相片寫上祝福文字,如有極光照片、音樂、藝術品或其他心意,可在這天向公眾分享,送上祝福。

其他:如在社交媒體Facebook及Instagram,請Hash tag: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation #國際北極光節

AURORA WORLD FESTIVAL
Datum: 13. mars 2019
Arrangör: Aurora Association
Syfte: väcka medvetandet att skydda polcirkeln genom att välsigna, men byta några små gåvor till familjemedlemmarna, älskare eller vänner på den tiden.
Firande: Ge eller byt ut de små gåvorna till familjemedlemmarna, älskarna eller vännerna. eller att välsigna under Aurora, eller att skriva några välsignelser på Aurora bilderna; eller dela somethings relaterade till Aurora, t.ex. Aurora bilder, musik, konstverk …
Andra: Om posta i Facebook eller Instagram, Vänligen hash tagg: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

AURORA WORLD FESTIVAL
Dagsetning: 13. mars 2019
Skipuleggjandi: Aurora Association
Markmið: vekja meðvitundina um að vernda norðurslóðir með blessun.
Fögnuður: Gefðu eða skiptast á litlum gjöfum til fjölskyldumeðlima, elskendur eða vini; eða að blessa undir stjörnustöðinni eða að skrifa nokkrar blessanir á myndunum eða deila einhverju sem tengist Aurora, t.d. Aurora myndir, tónlist, listaverk …
Aðrir: Ef staða í Facebook eða Instagram, vinsamlegast “hashtag”: #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation

오로라 월드 페스티벌
날짜 : 2019 년 3 월 13 일
겨냥 : Aurora Association
축하 : 가족, 연인 또는 친구에게 작은 선물을주고 교환하십시오. 또는 오로라 아래에서 축복을 받거나, 오로라 사진에 축복을 써야합니다. 오로라와 관련된 일을 공유 할 수 있습니다. 오로라 사진, 음악, 삽화 …
기타 : Facebook 또는 Instagram에 게시하는 경우 해시 태그를 사용하십시오. #AuroraWorldFestival #AuroraAssociation